Kaj je etažna lastnina

Kaj je etažna lastnina? Etažna lastnina je lastnina dela zgradbe in lastnina skupnih delov zgradbe, ki lahko služijo vsem. Etažno lastnino ureja stvarnopravni zakonik in velja tudi za nestanovanjske zgradbe. In prav ta pravica dela zgradbe, včasih marsikomu ni razumljiva zato je potrebno v vsaki zgradbi vzpostaviti etažno lastnino posameznega lastnika. Poglejmo zakaj je potrebno vzpostaviti etažno lasnino. Etažno lastnino v zgradbi morate urediti zaradi opravljanja različnih pravnih poslov, ki se nanašajo na vse objekte z več enotami. 

Urejena etažna lastnina vam olajša pravne posle, ko se odločate za nakup nepremičnine, oziroma takrat, ko vašo nepremičnino prodajate. Urejena in vpisana etažna lastnina vam koristi takrat ko bi radi vložili vlogo za pridobitev funkcionalnega zemljišča k stavbi ali vpisali zastavne pravice, hipoteke in služnosti. Konec koncev pa vam etažna lastnina koristi tudi takrat, ko bi radi prijavili izvajanje dejavnosti v določeni zgradbi.

Če nimate urejene etažne lastnine, pomeni, da se upravlja samo z vašim deležem na nepremičnini. Vsa bremena pa so vezane na celotno nepremičnino.