Etažni lastniki in pravica odločanja

Kakšno pravico imajo Etažni lastniki, ko je potrebno odločati za določene spremembe, ki so nujno potrebne za skupno dobro. Etažni lastniki seveda lahko odločajo, vendar morajo to narediti na zboru lastnikov, ali s podpisovanjem listine. Odločitve etažni lastniki sprejemajo v primeru če je predlog podprt z več kot kot 50%, več kot 75% soglasjem ali s 100% soglasjem.

Različni procenti podpore so seveda odvisni od različnih predlogov, ki jih je bilo potrebno podpreti. Če govorimo o 50% podpori potem govorimo o predlogih, ki se nanašajo na posle iz naslova rednega upravljanja, obratovanja, vzdrževanja stavbe, odločanju o vgradnjah merilnih naprav, o povišicah vplačil v rezervni sklad in seveda o sprejemanju hišnega reda. 

Ko govorimo o 75% podpori, takrat etažni lastniki sprejema odločitve, ko govorimo o sklenitvi pododbe o medsebojnih razmerjih, ko govorimo o zavarovanju stavbe in ko govorimo o izvedbi izboljšav na stavbi, seveda za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno.

100% se pa morajo etažni lastniki strinjati, ko je potrebno na zboru etažnih lastnikov sprejeti odločitev o določitvi ali spremembi solastniških deležev, prepovedi uporabe bivalne enote za druge namene, omejitvi rabe skupnih delov, ter takrat, ko želijo etažni lastniki izboljšati del stavbe z gradbenimi deli za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.