Etažni lastniki in pravica odločanja

Kakšno pravico imajo Etažni lastniki, ko je potrebno odločati za določene spremembe, ki so nujno potrebne za skupno dobro

Kaj je etažna lastnina

Kaj je etažna lastnina? Etažna lastnina je lastnina dela zgradbe in lastnina skupnih delov zgradbe, ki lahko služijo vsem. Zelo pomembno, je da si uredite vpis v evidenco etažnih lastnikov